Projekt China Homelife Show 2017

China Homelife Show je akce, na které se každoročně zúčastňují obchodníci z Číny s cílem navázat nové kontakty a spolupráci s českými a slovenskýmiobchodníky. Tento rok se veletrh…

celý článek

Zařazení do Režimu Ukrajina

Vážení žadatelé o zařazení do Režimu Ukrajina,s ohledem na personální navýšení na GK ve Lvově na základě Usnesení vlády ČR č. 105 ze dne 8. února 2017 dojde k navýšení kvóty…

celý článek

MPO aktuálně

více http://www.mpo.cz/

celý článek

Změny pro podnikatele od roku 2017

Čeští podnikatelé se musejí i v roce 2017 vypořádat s celou řadou změn. Druhá fáze Elektronické evidence tržeb, výrazné zvýšení minimálních zálohna zdravotní a sociální pojištění, novinky…

celý článek

Platné znění živnostenského zákona včetně přechodných ustanovení

Dne 1. května 2016 nabyla účinnost novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve Sbírce předpisů pod č. 88/2016 Sb.Poznámkou…

celý článek

Příručka pro podnikání

Příručka pro podnikání

celý článek

Kurz "Základy podnikání"

RHK Brno získala akreditaci MŠMT na kurz "Základy podnikání", který připraví absolventy kurzu na vstup do podnikání.Tento kurz nabízí široké veřejnosti a rádi by s nabídkou oslovili i další…

celý článek